EDU-LAND s.r.o.

Kurz manažérske zručnosti II. - pokročilý

kurz manažérske zručnosti

 

Chcete zlepšiť výsledky svojho tímu? Niekedy sa veľký výsledok dostaví vďaka malému kroku. Napríklad aj vďaka rozvoju Vašej manažérskej osobnosti. Pozrite sa s nami na Vás a Váš tím zblízka.

 

Cena s DPH: 144 €   DPH: 24 €   Cena bez DPH: 120 €

kurz manažérske zručnosti - pokročilý

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

Forma: tréning v kombinácii so skupinovým koučingom

Zážitkový kurz

Počet účastníkov: 5 až 10

Referencie - hodnotenia kurzu

Miesto konania: EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, Bratislava

Lektor: Mgr. Ema Benka, PhD.

Ukončila postgraduálne štúdium v odbore psychológia na Katedre psychologických vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2006 sa intenzívne venuje oblasti práce s ľudským potenciálom. Má bohaté skúsenosti s vedením školení, tréningov, seminárov, prednášok a workshopov. Jej primárnym profesionálnym zámerom je osobnostný rozvoj a rozvoj mäkkých zručností účastníkov vzdelávacích aktivít.
Cieľová skupina:

Manažéri, vedúci pracovníci.
Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí majú základné skúsenosti alebo absolvovali Kurz manažérske zručnosti I.

Cieľ:

Rozvoj osobnosti manažéra, rozvoj manažérskych zručností, osvojenie si základov sebakoučingu a koučingu svojich zamestnancov za účelom využitia potenciálu každého člena pracovného tímu.

Z obsahu:
  • motivácia
  • vedenie hodnotiacich rozhovorov
  • vedenie porád
  • koučing podriadených
  • sebakoučing manažéra

Obsah a rozsah jednotlivých tém vieme flexibilne prispôsobiť potrebám konkrétnej skupiny.
Chceli by ste tento kurz zorganizovať vo svojej firme? Pozrite si naše firemné vzdelávanie.

Ukončenie kurzu:
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

 

V cene kurzu máte zahrnuté:
  • Študijné materiály
  • Občerstvenie: káva, čaj, minerálka
  • Zošit a pero

 

Aktuálne termíny pre tento kurz

Popis kurzudátumCena s DPH

termín nie je v ponuke

kurz je možné objednať ako firemné vzdelávanie

   

* prestávky počas dňa sú v celkovej dĺžke 60 min.

 

Prihláška na stiahnutie: prihlaska.pdf [61 KB] prihlaska.doc [93 kB]

 

Aký je ďalší postup po odoslaní prihlášky? Po prijatí Vašej prihlášky Vám najneskôr do troch pracovných dní pošleme Potvrdenie o zaregistrovaní, ktoré bude obsahovať všetky organizačné informácie a v prílohe bude zálohová faktúra. Mail si uložte alebo vytlačte spolu so zálohovou faktúrou. V zálohovej faktúre nájdete všetky údaje na zaplatenie poplatku, číslo účtu, variabilný symbol, sumu a dátum splatnosti. Platbu môžete vykonať prevodom alebo vkladom na náš účet. Potvrdenie prijatia poplatku neodosielame. V prípade, že si chcete overiť, či k nám platba prišla, môžete nás kontaktovať a platbu Vám potvrdíme. Dostavíte sa na kurz podľa organizačných pokynov. INFOLINIKA: 02) 4444 1000, mobil: 0903 77 06 87

 

 

Referencie - hodnotenia kurzu

Pozitívne hodnotím množstvo praktických príkladov a modelových situácií pri riešení úloh vyplývajúcich z osnov školenia. Príjemný (rodinný) kolektív skupiny a školiaceho strediska. Teším sa na ďalšie ponuky školení podobného charakteru.

Ing. Jozef Herceg - POSS-SLPC s.r.o.

Kurz mi opäť poskytol veľa praktických a účinných nástrojov ako správne motivovať podriadených, ako aplikovať tieto prostriedky na efektívnosť spolupráce a ako riešiť možné nezhody. Ďalej kurz ukázal ako predchádzať prípadným konfliktom a „dostať“ sa do pozície podriadeného, aby som vedel „precítiť“, čo podriadený môže cítiť a čo by mu pomohlo, t. j. čo by pomohlo aj nadriadenému.

Mgr. Jozef Horváth - POSS-SLPC s.r.o.

Kurz prehĺbil získané poznatky z predchádzajúcej časti venovanej začiatočníkom v manažérskej oblasti. Opäť som sa posunula o krok vpred, čo je veľkým bonusom do budúcnosti. Lektorka Ema je skvelým poslucháčom, odborníkom a radcom v jednej osobe. Kurz odporúčam všetkým, ktorý chcú urobiť niečo pre svoj vlastný rozvoj.

Martina H.

 

VŠETKY REFERENCIE

KONTAKTUJTE NÁS

EDU-LAND s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava.

  • Infocentrum: (02) 4444 1000
  • Mobil: 0903 77 06 87

Spojte sa s nami

Sme na sociálnych sieťach. Nasledujte nás.

icon-yt

Nachádzate sa tu: Home KURZY Manažérske zručnosti II.