EDU-LAND s.r.o.

Referencie - hodnotenia kurzov

referencie

Naši klienti

 •  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 •  LEONI Slovakia, spol. s r.o.
 •  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 •  HSPS s.r.o.
 •  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOV.SPOLOČNOSŤ
  POŠTOVEJ BANKY, správ.spol.,a.s.
 •  Datalogic ADC, Ltd.
 •  MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
 •  FARMA MAJCICHOV, a.s.
 •  Telefónica Slovakia, s.r.o.
 •  Tatra banka, a.s.
 •  Camfil s.r.o.
 •  AUTOVISION SLOVAKIA, s.r.o.
 •  service.partner, s.r.o.
 •  Active life, s.r.o.
 •  KLT AUDIT, spol. s r.o.
 •  CRW Slovakia, s.r.o.
 •  ACCONTO s.r.o.
 •  POSS-SLPC s.r.o.

Na tejto stránke si môžete prečítať referencie - hodnotenia kurzov. Hodnotenia napísali naši absolventi.

Hodnotenia celkom ( 54 ) │ aktualizované: 9.2.2016


Kurz bol vynikajúce zorganizovaný. Cítila som sa veľmi príjemne a naučila som sa nové inšpirujúce veci. Ema Benka je skvelá školiteľka.

Silvia Valašíková │ Kurz Asertívna komunikácia

S kurzom som bola spokojná. Lektorka, študijný materiál boli na vysokej úrovni a takisto aj atmosféra bola príjemná. Jediné čo by som zmenila je rozdeliť kurz na dva dni.

Mgr. Nikola Balláková │ Kurz Asertívna komunikácia

Lektorka príjemná, profesionálka. Veľa informácii a rád do života. Reálne cvičenia/príklady, ktoré bolo možné vyskúšať v praxi. Atmosféra výborná, jednoznačne hodnotím na výbornú, vrelo odporúčam toto školenie. Príjemné strávený deň, ďakujem.

Zuzana │ Kurz stres manažment

Týmto spôsobom by som chcela veľmi pekne poďakovať vedeniu firmy EDU-LAND za profesionálne pripravený odborný seminár na tému stres-manažment, nielen po stránke organizačnej, ale aj veľmi vhodného výberu odborného lektora - sl. Emy Benka, ktorá svojou odovzdanosťou a profesionalitou splnila moje očakávania: ako sa naučiť zvládať stres a pochopiť aj istú rovinu - nájsť v strese črty ,,láskavosti" a posunu vpred. Odporúčam.

Mgr. Danka Dovičovičová │ Kurz stres manažment

Páčila sa mi otvorená komunikácia s lektorkou a aj medzi spoluškoliacimi. Príjemné ,,rodinné" prostredie. Dozvedela som sa veľa o sebe a ako ma ľudia vnímajú, lektorka mi pomohla spoznať viacej samu seba a vedela krásne vysvetliť danú tému. Veľmi som bola spokojná.

Lucia Illyová │ Kurz stres manažment

Kurz stres manažment ma obohatil o veľa nových teoretických aj praktických skúseností so zvládaním ťažkých situácií. Lektorka navodila príjemnú uvoľnenú atmosféru, a aj tí menej vravní dokázali bez problémov hovoriť pred ostatnými. Tento kurz mal pre mňa pridanú hodnotu, dozvedel som sa viac, než som vôbec očakával. Rozhodne odporúčam.

Alex Gazda │ Kurz stres manažment

Zaujímavé a pútavé školenie, ktoré bolo veľmi vhodne pripravené a súvisiaci materiál v osobe skvelej a vyčerpávajúcej školiteľky bol skvele podaný a vysvetlený na danú tému. Nové informácie a praktické nácviky pri reálnych situáciách budú v budúcnosti využité pri komunikácií v rámci firmy, kolegov, a riadenia podriadených zamestnancov a prispejú k zlepšeniu hlavne vzájomných vzťahov pri riešení problémov našej firmy, aby napredovala a nám sa spolu lepšie spolupracovalo.

Milan Bonk │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Organizácia bola dobrá. Celkovo tento kurz hodnotím veľmi dobre, nakoľko som sa dozvedel veľa nových informácií, ktoré mi isto pomôžu či v práci alebo v súkromí. Na kurze podľa mňa nie je potrebné nič meniť, vyučovací materiál bol dostačujúci a vhodný. Lektorka bola skutočná a čas zbehol veľmi rýchlo.

Bohdan Uhrin │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Tento kurz bol veľkým prínosom, v správaní, komunikovaní či už vo svojom súkromnom živote, alebo na pracovisku. Myslím si, že je potrebné aj ďalšie školenie a rozvoj v asertívnej komunikácií. Osobnosť školiteľky hodnotím veľmi pozitívne, má veľmi dobré znalosti ohľadom danej problematiky a prezentačné schopnosti sú na veľmi vysokej úrovni. Celkové školenie malo veľký prínos do života.

František Fox │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Bol som spokojný s týmto kurzom. Odniesol som si veľa dobrých rád, ako efektívne komunikovať. Aj lektorka bola na vysokej úrovni a veľmi flexibilne pomáhala pri pochopení techník komunikácie.

Martin Lauček │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Kurz hodnotím veľmi kladne, pozitívne. Školenie bolo živé, v uvoľnenej atmosfére, veľa príkladov z praxe, ktoré bude možné využiť v pracovnom ako aj súkromnom živote. Materiál bol postačujúci, výstižný. Všetky aktivity boli prínosné doplnené zábavnými príhodami.

Šeligová │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Kurz hodnotím pozitívne, bol dobre pripravený a odprezentovaný.

P. Gmuca │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Kurz hodnotím ako veľmi dobrý. Založený na konkrétnych modelových situáciách. Veľmi dobre podaný, príjemné vystupovanie.

Katarína Jajčišinová │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Daný kurz bol zaujímavo, voľne naladený s praktickými ukážkami. Priebeh školenia bo príjemný s veľmi dobrými prezentačnými schopnosťami Lektora. Výklad učiva podaný prijateľným jednoduchým, praktickým spôsobom.

Marián Filipák │ FIREMNÉ VZDELÁVANIE Kurz asertívna komunikácia

Kurz bol pre mňa prínosný posilnením snahy riešiť konfliktné situácie nenásilnou, neagresívnou ale účinnou formou. Je to pre mňa upevnenie východiskovej platformy pre ďalší osobnostný rozvoj.

Peter │ Kurz asertívna komunikácia

Kurz sa mi páčil, vyhovovala mi práca v malej skupine a možnosť vyskúšania si modelových situácií. Určite som sa dozvedela veci, ktoré môžem uplatniť v živote. Na kurze panovala neformálna atmosféra, čo pomohlo aby boli účastníci uvoľnení.

Žofia │ Kurz asertívna komunikácia

Kurz bol pre mňa nápomocný, pomohol mi objaviť efektívnejšie spôsoby prijateľnejšej komunikácie, pri ktorej ani jedna strana neodchádza s pocitom prehry. Prístup školiteľky bol profesionálny, príjemný a priateľský, vytvorila na kurze atmosféru, v ktorej sa človek dokázal otvoriť a uvoľnene sa zapájať do diania. Ďakujem!

Andrea │ Kurz asertívna komunikácia

Oceňujem najmä erudovanosť lektorky, príjemné prostredie a priateľskú atmosféru, ako aj pripravené materiály, ktoré účastníkom ostanú.

Lucia B. │ Kurz asertívna komunikácia

Kurz manažérske zručnosti I. bol pre mňa veľmi užitočný na vysokej profesionálnej úrovni. Štýl prednášania podľa mňa vhodne zvolený. Lektorku hodnotím kladne. Bola ústretová a podľa mňa vysoko kvalifikovaná pre danú prácu. V budúcnosti rada doporučím túto spoločnosť aj ďalším osobám. Ďakujem

Blanka Baová - SHMÚ │ Kurz manažérske zručnosti I.

Lektor - odbornosť, nemám žiadne výhrady
Téma - aktuálna, nemám žiadne výhrady
Miesto - nemám výhrady

Tomáš │ Kurz manažérske zručnosti I.

Som veľmi spokojný s týmto kurzom. Už v úvode sa mi podávaná teória zhodovala s praxou, čo si získalo moju dôveru. Dostal som aj rady na riešenie konkrétnych situácií, problémov ktoré by som potreboval vyriešiť. Tento kurz považujem za veľmi prínosný.

Ivan - SHMÚ │ Kurz manažérske zručnosti I.

Veľmi príjemné. Cítila som sa uvoľnene, kamarátska atmosféra. Fundovaná lektorka, perfektne vypracovaná téma. Veľmi poučné cvičenia. Určite mi to dalo veľa do môjho obchodu a teším sa na ďalšie kurzy.

Veronika │ Kurz obchodné zručnosti I. - základný

Kurz hodnotím pozitívne. Vzhľadom na moje pomerne krátke pôsobenie na pozícii a tým aj málo skúseností oceňujem hlavne praktické precvičenie problematiky.

Ľudmila Beňová │ Kurz obchodné zručnosti I. - základný

Kurz ma naučil presnejšie nazvať jednotlivé kroky a precvičiť si predajné situácie. Lektor prechádzal jednotlivými témami vecne a zaujímavou formou.

Bez mena │ Kurz obchodné zručnosti I. - základný

Vynikajúca atmosféra umocnená individuálnym prístupom ku každému účastníkovi kurzu.

Marek Paulovič │ Kurz asertívna komunikácia.

Od kurzu som nemala žiadna očakávania, ale pozitívne ma prekvapil. Určite odporúčam aj ostatným. Lektorka urobila výbornú prácu, podarilo sa jej udržať moju pozornosť počas celého trvania kurzu, čo sa mi stáva málokedy, resp. zriedka. Dala množstvo dobrých podnetov a rád, ktoré budem mať na pamäti a pokúsim sa ich zapracovať do môjho života.

Kristína Vlčková │ Kurz asertívna komunikácia.

Prednášajúci - odborník, bez výhrad. Miesto - cez víkend v poriadku. Ostatné podmienky v poriadku.

Tomáš │ Kurz asertívna komunikácia.

Pozitívne hodnotím množstvo praktických príkladov a modelových situácií pri riešení úloh vyplývajúcich z osnov školenia. Príjemný (rodinný) kolektív skupiny a školiaceho strediska. Teším sa na ďalšie ponuky školení podobného charakteru.

Ing. Jozef Herceg - POSS-SLPC s.r.o. │ Kurz manažérske zručnosti II.

Kurz mi opäť poskytol veľa praktických a účinných nástrojov ako správne motivovať podriadených, ako aplikovať tieto prostriedky na efektívnosť spolupráce a ako riešiť možné nezhody. Ďalej kurz ukázal ako predchádzať prípadným konfliktom a „dostať“ sa do pozície podriadeného, aby som vedel „precítiť“, čo podriadený môže cítiť a čo by mu pomohlo, t. j. čo by pomohlo aj nadriadenému.

Mgr. Jozef Horváth - POSS-SLPC s.r.o. │ Kurz manažérske zručnosti II.

Kurz prehĺbil získané poznatky z predchádzajúcej časti venovanej začiatočníkom v manažérskej oblasti. Opäť som sa posunula o krok vpred, čo je veľkým bonusom do budúcnosti. Lektorka Ema je skvelým poslucháčom, odborníkom a radcom v jednej osobe. Kurz odporúčam všetkým, ktorý chcú urobiť niečo pre svoj vlastný rozvoj.

Martina H. │ Kurz manažérske zručnosti II.

Kurz veľmi otvorený, skvelá atmosféra, milá fundovaná lektorka. Nielen odbornosť lektorky, ale i organizačnú prípravu, vybavenie, miesť atď. hodnotím obzvlášť pozitívne.

Petrovičová - AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. | Kurz stres manažment

,,Paradoxne" Stres management vo veľmi otvorenej atmosfére. Ozrejmenie možností zvládania stresových situácií na modelových situáciách by mohlo napomôcť pochopeniu technike. Celkovo veľmi príjemný odborne urobený kurz.

Pavol Foltín | Kurz stres manažment

Organizačné zabezpečenie - veľmi dobré. p. lektorka - so skúsenosťami, erudovaná v téme, pozitívne naladená, otvorená, schopná flexibilne reagovať aj zmeniť, prispôsobiť tému našim požiadavkám. Celkovo pozitívny dojem z kurzu, nové info k téme.

Bez mena | Kurz stres manažment

Som veľmi spokojná s profesionalitou lektorky. Poskytla mi (nám) užitočné praktické informácie, tipy, rady, bola ochotná, prispôsobivá, milá, priateľská a samozrejme profesionálna. To čo bolo ponúkané na webe, to sme aj dostali :-) Určite odporúčam tento kurz, naučila som sa na ňom veľa, aj rôzne rady do života (či už súkromného alebo pracovného).

Bez mena │ Kurz osobného rozvoja

Som spokojná so školiteľkou aj obsahom kurzu. Zažila som dva pekné dni a dozvedela som sa veľa o sebe a o možnostiach ďalšieho sebarozvoja.

Bez mena │ Kurz osobného rozvoja

Skvelé, niektoré veci, ktoré mi boli jasné, tak sa vo mne utvrdili a upevnili. Urobil som si poriadok v hlave a získal istotu, že tak to naozaj funguje.

Oto Novák │ Kurz osobného rozvoja

Celkový dojem zo školenia bol veľmi dobrý. Dozvedela som sa veľa o sebe, o svojom jednaní; ako sa chovať v jednotlivých situáciách. Som veľmi vďačná za tento kurz, určite ma posunul ďalej. Odporúčam vyskúšať, netreba sa báť.

Bez mena │ Kurz osobného rozvoja

Absolútna spokojnosť. Oceňujem širokouhlé a praktické riešenie reálnych situácií aj v tak krátkom časovom rozsahu. Výborné materiálové a organizačné prevedenie. Vynikajúci nástroj pre začiatočníkov s praktickými ukážkami.

Ing. Jozef Herceg - POSS-SLPC s.r.o. │ Kurz manažérske zručnosti I.

Kurz hodnotím veľmi kladne. Na teoretických, ale aj praktických príkladoch som si ozrejmil zručnosti, ktoré sa veľmi efektívne dajú využiť v mojej spoločnosti a sú plusom do môjho ďalšieho profesného rastu.

Mgr. Jozef Horváth - POSS-SLPC s.r.o. │ Kurz manažérske zručnosti I.

Kurz predčil moje očakávania. Okrem odbornej stránky, ktorú hodnotím ako 100%-tnú ma veľmi zaujal prístup lektorky k riešeniu skutočných problémov z praxe, s ktorými každý účastník v deň konania kurzu prišiel. Atmosféra bola priateľská a na pokračovanie kurzu sa určite prihlásim. Jedinou negatívnou stránkou je, že čas ubehol veľmi rýchlo, čomu vďačila výborná komunikácia a riešenie problémov. Domov odchádzam s novými možnosťami, pohľadmi a riešeniami. Ďakujem.

Martina Hankerová │ Kurz manažérske zručnosti I.

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Za relatívne krátky čas som získala veľa skúseností aj od iných zúčastnených ľudí. Som rada, že sme si mohli vymeniť skúsenosti a informácie. Ďakujem veľmi pekne aj pani Mgr. Benka za jej pracovné nasadenie a tempo, ktoré zvolila.

Bez mena │ Kurz manažérske zručnosti I.

Kurz hodnotím na 1*. Som veľmi spokojná. Na tomto školení som si našla všetko, čo budem potrebovať v práci pri prezentovaní. Príjemná, milá lektorka. Kurz formou zábavy.

Z. Žaťková - MAGNA SLOVTECA s.r.o. │ Kurz prezentačné zručnosti

So školením som veľmi spokojná. Naučila som sa ako správne prezentovať, zvládať stres. Školiteľ má dobré skúsenosti, príjemné vystupovanie. Školenie splnilo moje očakávania.

Soňa Tóthová - MAGNA SLOVTECA s.r.o. │ Kurz prezentačné zručnosti

Kurz je pre mňa prínosom. Som rada, že som sa zúčastnila. Ujasnila som si chyby svojho prejavu, našla som nové možnosti komunikácie. Kurz bol poučný, plný informácií pre mňa dôležitých. Príjemne strávený čas.

Eva Sedláková - MAGNA SLOVTECA s.r.o. │ Kurz prezentačné zručnosti

Kurz splnil moje očakávania. Bolo príjemné nadobudnúť nové poznatky a inšpirácie k prezentačným zručnostiam. Odporúčam lektorkine znalosti.

Adriana G. │ Kurz prezentačné zručnosti

Kurz splnil moje očakávania. Veľmi dobrý prístup lektora, jeho príprava, zručnosti a aj psychologický náhľad. Podchytenie možných nedostatkov, ich presnejšia špecifikácia a „návod“ na zmenu ma dúfam posunie v prezentáciách dopredu. Ďakujem.

L. Schmidtová │ Kurz prezentačné zručnosti

Kurz hodnotím veľmi pozitívne, výborné príklady zo života, ktoré sme si precvičili, lektorka nám veľmi dobre vysvetľovala, takže spokojnosť. Kurz mi dal určite veľa do života a odporúčam ho tým, ktorí si chcú zlepšiť komunikáciu či už v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Roman │ Kurz asertívna komunikácia

Kurz bol zaujímavý, praktický, veselý. Pani lektorka bola milá, úprimná. Som spokojná, že som absolvovala tento kurz a budem ho odporúčať ďalej.

Iveta Méhešová │ Kurz asertívna komunikácia

Veľmi príjemný kurz s príjemnou lektorkou. Vďaka praktickým ukážkam to bolo zaujímavé a „ľahko zapamätateľné!“ :-) Odporúčam!

Monika Kleinová - ACCONTO s.r.o. │ Kurz asertívna komunikácia

Hodnotím tento kurz ako dostačujúci na rozšírenie si základných vedomostí v komunikovaní.

Rado │ Kurz asertívna komunikácia

Kurz hodnotím vysoko. Vyhovovala mi štruktúra, priebeh kurzu a obsah. Pozitívum je príjemný, ľudský prístup školiteľky. Výborne prepojila teóriu s praxou a veľmi empaticky a flexibilne reagovala na podnety školiacich. Určite doporučím a kladne budem hodnotiť firmu EDU-LAND. Príjemne ma prekvapila rozmanitosť občerstvenia :-)

Katarína Kukoľová │ Kurz asertívna komunikácia

Tento kurz splnil nadmieru moje očakávania, lektorka má výborné praktické zručnosti a danú problematiku ovláda bez problémov. Kurz odporúčam každému, kto si chce zlepšiť komunikáciu s inými, v ktorej potrebuje niečo zdokonaliť.

Alex Gazda │ Kurz asertívna komunikácia

Maximálna spokojnosť

Erika Drábová │ Kurz asertívna komunikácia

Vynikajúca lektorka, obsah kurzu splnil očakávania. Budem odporúčať, poskytnuté materiály, všetko na úrovni!

V. Bieliková - Telefónica Slovakia, s.r.o. │ Kurz osobného rozvoja

 

KONTAKTUJTE NÁS

EDU-LAND s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava.

 • Infocentrum: (02) 4444 1000
 • Mobil: 0903 77 06 87

Spojte sa s nami

Sme na sociálnych sieťach. Nasledujte nás.

icon-yt

Nachádzate sa tu: Home Referencie